top of page

Generelle vilkår for selskapet Woll-Pate

§1 Gyldighet overfor gründere og definisjon av vilkår
(1) Følgende generelle vilkår og betingelser gjelder alle leveranser mellom oss og en forbruker i den versjonen som er gyldig på bestillingstidspunktet.

En forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som stort sett ikke kan tilskrives deres kommersielle eller uavhengige profesjonelle virksomhet (§ 13 BGB).

§2 Kontraktsdannelse, lagring av avtaleteksten
(1) Følgende regler om inngåelse av en kontrakt gjelder for ordrer som er lagt inn via vår internetbutikk http://www.wollkosmos.de.

(2) Når det gjelder inngåelse av kontrakten, kommer kontrakten med

Woll-Pate
Nicole Winkler
Walkürenstraße 7
D-10318 Berlin

forhold.

(3) Presentasjonen av varene i vår nettbutikk utgjør ikke et juridisk bindende avtaletilbud fra vår side, men er bare en uforpliktende invitasjon til forbrukeren om å bestille varer. Ved å bestille de ønskede varene, leverer forbrukeren et bindende tilbud om å inngå kjøpekontrakt.
(4) Følgende regler gjelder når en bestilling mottas i vår nettbutikk: Forbrukeren sender inn et bindende avtaletilbud ved å fullføre ordreprosedyren som er gitt i vår nettbutikk.

Bestillingen skjer i følgende trinn:

1) Valg av ønskede varer
2) Bekreft ved å klikke på "Bestill" -knappen
3) Sjekk informasjonen i handlekurven
4) Trykk på "Checkout" -knappen
5) Registrering i internettbutikken etter registrering og oppføring av søkeropplysninger (e-postadresse og passord).
6) Nok en kontroll eller korrigering av de respektive angitte dataene.
7) Bindende sending av ordren ved å klikke på knappen "ordre med kostnader" eller "kjøpe"

Før bindende innlevering av ordren ved å trykke på "tilbake" -knappen i nettleseren han bruker etter å ha sjekket hans detaljer, kan forbrukeren gå tilbake til nettstedet der kundens detaljer er registrert og rette eller rette inndatafeil Lukk nettleseren for å avbryte bestillingsprosessen. Vi bekrefter mottakelsen av bestillingen med en automatisk generert e-post ("ordrebekreftelse"). Med dette godtar vi tilbudet ditt.

(5) Lagring av avtaleteksten for bestillinger via vår internetbutikk: Vi lagrer avtaleteksten og sender deg bestillingsdataene og vilkårene våre via e-post. Du kan også se vilkårene og betingelsene når som helst på http://www.wollkosmos.de/agb.html. Du kan se tidligere bestillinger i vårt kundeområde under Min konto -> Mine bestillinger.

§3 priser, fraktkostnader, betaling, forfall
(1) Prisene som vises inkluderer moms og andre priskomponenter. Det er også noen fraktkostnader.

(2) Forbrukeren har muligheten til å betale på forhånd, PayPal, kredittkort, direkte belastning.

(3) Hvis forbrukeren har valgt betaling på forhånd, forplikter han seg til å betale kjøpesummen umiddelbart etter at kontrakten er inngått.

§4 levering
(1) Med mindre vi tydelig har angitt noe annet i produktbeskrivelsen, er alle varene vi tilbyr klare til øyeblikkelig utsendelse. Leveransen skjer senest innen 3 virkedager. Ved betaling på forhånd begynner leveringsperioden dagen etter at betalingsordren er sendt til banken som er ansvarlig for overføringen, og for alle andre betalingsmetoder, dagen etter at kontrakten er inngått. Hvis perioden slutter på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, avsluttes perioden neste arbeidsdag.

(2) Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av den solgte varen overføres også til kjøperen når varen blir overlevert til kjøperen.

§5 Tittelbeholdning
Vi forbeholder oss eierskap til varene til full betaling av kjøpesummen.

************************************************** **************************************************

§6 Angrerett for kunden som forbruker:
Angrerett

Forbrukere har angrerett i samsvar med følgende bestemmelse, der forbrukere er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i stor grad ikke kan tilskrives deres kommersielle eller uavhengige profesjonelle virksomhet:

Angrerett

Angrerett

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Avbestillingsperioden er fjorten dager fra dagen da du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportør, tok varene i besittelse.

For å utøve din angrerett, må du kontakte oss

Nicole Winkler
Walkürenstraße 7
D-10318 Berlin
E-post wollkosmosp@gmail.com
Faks 05123 45678910
informere deg om din beslutning om å si opp denne kontrakten ved hjelp av en klar uttalelse (f.eks. et brev sendt med post, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte eksamensbestillingsskjemaet, men dette er ikke obligatorisk.

Konsekvenser av utmelding

Hvis du kansellerer denne kontrakten, har vi foretatt alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av det faktum at du valgte en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr har) å betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om kansellering av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi de samme betalingsmidlene som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli pålagt noe gebyr for denne tilbakebetalingen.

Vi kan nekte tilbakebetaling til vi har mottatt varene tilbake eller til du har gitt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som er tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra datoen da du informerer oss om kansellering av denne kontrakten. Fristen overholdes hvis du sender varene før fjorten dagers periode er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved retur av varene.

Avslutning av tilbakekall

************************************************** **************************************************

§7 uttaksskjema

Skjema for uttak av modell
(Hvis du vil si opp kontrakten, vennligst fyll ut skjemaet og send det tilbake.)
På:

Nicole Winkler
Walkürenstraße 7
D-10318 Berlin
E-post wollkosmos@gmail.com

Jeg / vi (*) opphever herved kontrakten som er inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

_____________________________________________________

Bestilt på (*) / mottatt den (*)

__________________

Navn på forbruker (er)

_____________________________________________________

Forbrukerens (e) adresse


_____________________________________________________

Underskrift av forbruker (e) (bare for varsel på papir)

__________________

Dato

__________________

(*) Slett der det ikke kan brukes.

§8 garanti
De lovbestemte garantireglene gjelder.

§9 kontraktspråk
Som kontraktspråk vil tysk eksklusivt være tilgjengelig.

************************************************** **************************************************

§10 kundeservice
Vår kundeservice for spørsmål, klager og klager er tilgjengelig på hverdager fra kl. 09.00 til 18.00.

Telefon: 0175 4325093
Fax:
E-post: wollkosmos@gmail.com
til avhending.

************************************************** **************************************************

Fra desember 2018

Gratis vilkår og betingelser opprettet av agb.de.

bottom of page